Big Data fra jord til bord


Med den netop offentliggjorte rapport fra DTU, SEGES, DI m.fl. ”Big Data fra jord til bord” gives der under overskriften ”Sådan kan Big Data styrke dansk landbrug og fødevareindustri” en lang række anvisninger, forslag og ideer til, hvorledes Data kan bringes i spil til nye, smartere, mere optimale og bæredygtige produktionsformer og -metoder. Der er virkelig åbnet op for kreativiteten og iderigdommen i forhold forbedring af eksisterende og skabelse af nye forretningsmodeller indenfor sektoren, der beskæftiger langt over 150.000 flittige danskere og står for mere end 150 mia. kr. i årlig eksport, – eller svarende til ca. 25% af vores samlede salg af varer og tjenester ud af kongeriget.