Artikler & Rapporter


Big Data fra jord til bord

Med den netop offentliggjorte rapport fra DTU, SEGES, DI m.fl. ”Big Data fra jord til bord” gives der under overskriften ”Sådan kan Big Data styrke dansk landbrug og fødevareindustri” en lang række anvisninger, forslag og ideer til, hvorledes Data kan bringes i spil til nye, smartere, mere optimale og bæredygtige […]


Big Data er en unik dansk mulighed

I denne kronik fra Berlingske Tidende beskriver Troels Østergaard Sørensen m.fl. mulighederne indenfor udnyttelse af Big Data, – eller på dansk, det ocean af data som i stigende grad opsamles i alle tænkelige brancher og som det 21. århundredes forrygende teknologiske udvikling muliggør kvalificerede analyser af. Tankesættet er herefter, at […]