Code of Conduct


Code of Conduct hos Crucon Analytics

Vi løser vores opgaver ud fra et sæt grundlæggende principper – vores Code of Conduct.

 

Vi lytter og udviser tillid, respekt, loyalitet og troværdighed

Med vore dataanalyser kommer vi helt tæt på virksomhedens interne og eksterne virkelighed, eller det vi kalder ”nervebanerne i forretningen”. Dem har vi fundet ind til i tæt samarbejde med vore kunder og ved aktivt at samarbejde og lytte til ønsker og behov.

CruCon Analytics’ samarbejde med kunder og leverandører er derfor baseret på gensidig tillid, respekt, loyalitet og troværdighed.

Aftaler, indgået mundligt og skriftligt, overholdes og eventuelle uenigheder rejses umiddelbart når de opstår og løses i mindelighed.

Da CruCon Analytics arbejder med faktabaserede dataanalyser, kan det forekomme, at analyserne peger i en anden retning end den, ledelsen i virksomheden har udstukket på baggrund af intuition, erfaring, mave-fornemmelse etc. I sådanne tilfælde vil vi gøre en ekstra indsats for at underbygge vore faktabaserede anvisninger og konklusioner.

Hvor vores data og analyser indeholder oplysninger, der på den ene eller anden måde er omfattet af reglerne i Persondataloven eller anden gældende lovgivning, oplyser vi naturligvis om dette samt udstikker retningslinjer for, hvorledes vores analyser kan anvendes så al gældende lovgivning respekteres.

 

CruCon Analytics er en analysevirksomhed med en række foretrukne analyseværktøjer. Har en kunde præferencer i retning af brug af andre værktøjer, følger vi naturligvis kunden og anvender disse til den konkrete opgave.

 

Vi gør os umage

Vore analyser, viden og indsigt er baseret på fakta og praktisk research, så vi kender baggrunden og begrænsningen for vore anvisninger og konklusioner.

Vi arbejder kun med fastansatte medarbejdere og sikrer derigennem en fælles opfattelse af vores holdninger og etiske udgangspunkt i relation til vore analyser, beslutningsprocesser, tilpasninger og samspillet med vore kunder, leverandører og øvrige netværk.

 

Vi siger fra, såfremt vi ikke har kompetencen til at løse en opgave.

Valby, februar 2017