Endnu mere fokus på brugen af Big Data i dansk landbrug og fødevareindustri


Endnu mere fokus på brugen af Big Data i dansk landbrug og fødevareindustriCruCon Analytics hilser den seneste, netop offentliggjorte rapport fra DTU, L&F samt DI om værdien i brugen af Big Data i den danske fødevaresektor velkommen. Efter knap tre år som iværksættervirksomhed med afsæt i netop brugen af Big Data (offentlige såvel som private) inden for dansk landbrug og fødevareindustri, er det en kilde til megen inspiration at se disciplinen omkring Big Data, dataanalyser og digital forretningsudvikling få mere og mere anerkendelse og generel bevågenhed som fokusområde.

Rapporten ”Big Data fra jord til bord” er endnu et vigtigt bidrag til cementeringen af Danmarks unikke position og vore muligheder for brug af offentligt og privat indsamlede data inden for landbrugs- og fødevareproduktionssektorerne.

Disse og andre relaterede data, under fællesbetegnelsen Big Data, er hastigt ved at udvikle sig til en, for Danmark, ny potentiel ”naturressource”. Dette ikke mindst i kraft af vores lange traditioner for opbygningen af og integriteten i offentligt styrede, drevne og betalte data indsamlingsinitiativer. CPR-, CVR-, CHR-, geodata m.m.fl. er eksempler på disse dataregistre.

I et land med forholdsvis få naturressourcer og beskeden geografisk udstrækning er en mulighed, som den i rapporten beskrevne omkring udnyttelsen af Big Data som ressource, en både sjælden og kærkommen lejlighed for Danmark til virkelig at tage teten og udnytte denne nye ressource. Sidstnævnte måske særligt set i lyset af landbrugssektorens traditionelt ret store betydning for både beskæftigelse, eksport og generel samfundsøkonomi, samt de senere års store indtjeningsmæssige udfordringer for særligt svineproduktions-sektoren.

Samlet set står vi således over for et ret betydeligt potentiale, som også vi i CruCon Analytics mærker stigende bevågenhed omkring, særligt uden for landets grænser. Danmark generelt, men i særdeleshed dansk landbrug og fødevareindustri, har et generelt godt omdømme og er et respekteret ”brand”, som der står megen respekt omkring. Kan vi sammen med andre dygtige, fremsynede og datadrevne virksomheder og organisationer sætte endnu mere fokus på den digitale forretnings- og produktudvikling, ser fremtiden bestemt både lysere og mere økonomisk og miljømæssigt bæredygtig ud. Det er samtidig en af hjørnestene i visionen og missionen for CruCon Analytics.

Rapporten fra DTU, L&F, DI m.fl. kan findes på DTU’s hjemmeside via dette link:

http://www.dtu.dk/Samarbejde/AIS-artikler/2015/10/BIG1-big-data-paa-sundhed-for-dyr-foedevarekvalitet-og-sikkerhed?id=c50627a2-b4ce-4a1f-866a-d80a434460be

men kan også læses på CruCon Analytics hjemmeside som .pdf kopi, – god læselyst.