Installation


CruCon Analytics’ færdige ”Plug-and-Play” Veterinærmedicin forbrugsanalyse, som vi også kalder CruCon Analytics Suite®, eller bare CAS, kan erhverves på måneds-, kvartals- eller halvårsbasis. Du skal samtidig beslutte, om du ønsker at have analysemulighederne løbende eller bare ”on-demand”. Hvis du ønsker at anvende CAS ofte og uden at du skal rette henvendelse til os, bør du anskaffe QlikView (QlikTech®) software licenser. Vælges køb af licenser, vil det typisk være et-års licenser med eller uden opdaterings-abonnement.

Du har således to muligheder:

  1. 1. Vælger du vore analyser uden køb af licenser, opdaterer, opstiller og distribuerer vi analyserne og der sker således ingen licensinstallation. Analyserne kan leveres når som helst og i et hvilket som helst format der foretrækkes, .csv, .xlsx, .pdf etc. alt efter, hvad der giver mening i din forretning.
  1. 2. Vælger du derimod at tilkøbe QlikView licenser, hjælper vi dig under hele processen med download, installation og opsætning. Dette således, at der kan arbejdes med vore analyser, rapporter, dashboards etc. fra dag et. Licenserne kan erhverves som enkeltbruger licenser eller større Serverbaserede versioner, - det er helt op til din virksomheds ønsker, behov og budget.

For begge ovenstående muligheder gælder altså, at du uafhængig af de nævnte valg kan tegne abonnement på opdatering af CruCon Analytics Suite® på måneds-, kvartals- eller halvårsbasis.