Intensiveret fokus på Big Data inden for alle discipliner af life science, landbrug og fødevareproduktion


News

På tærsklen til åbningen af den 26. IFAMA Verdenskongres i Århus den 19. juni, hvor et af tre fokusområder er Big Data, bedre analyser og insight management, er det meget inspirerende at se de seneste nyheder fra DTU og fra The American Society for Microbiology (ASM) som begge fokuserer på relevansen og værdien af data, analyser og ”den danske model” i kampen mod multiresistente bakterier og mod bedre og mindre antibiotika krævende produktionsformer.

Vi vil på konferencen møde et massivt opbud af indsigt, viden, erfaring og faglighed fra individer fra hele verden og alle grene af life science, fødevare, pharma og teknologi disciplinerne.  Alle er samlet med det fælles formål at netværke, dele viden, erfaringer og indsigt rettet mod udvikling af mere nytænkende, kreative og bæredygtige løsninger til den globale fødevareudfordring frem mod år 2050.

Som lille iværksættervirksomhed, skabt, etableret og udviklet på basis af kvalitetsdata fra Fødevare-, NaturErhvervs- samt Digitaliseringsstyrelsen, kan vi kun tilslutte os synspunkterne fra IFAMA, DTU Veterinær Instituttet, ASM og mange andre gående på relevansen og værdien af at indsamle, administrere og analysere data fra den danske fødevareproduktionssektor. Systemet, centreret omkring data fra Vetstat og den årlige DANMAP rapport, er kendt og ikke mindst anerkendt over hele kloden. Ikke overraskende har det også være stærkt medvirkende til at sætte standarden inden for reguleringsinitiativer Danmark og EU over de seneste 15-20 år. Hvorfor ? –  Fordi data rummer evnen til at fortælle den virkelige historie, renset for alle præferencer, fordomme og tilbøjeligheder, om ændringer og udviklingstendenser i markeder, professioner, industrier, sektorer m.v. over tid.

Hos CruCon Analytics har vi været vidner til denne udvikling og de indbyggede forbehold og bekymringer fra 1. parket. På den ene side begejstringen over at få adgang til dette ocean af offentligt indsamlede kvalitetsdata, på den anden side de fuldt forståelige bekymringer omkring databeskyttelse og ejerskab. I samme periode har det 21. århundredes forrygende teknologiske udvikling betydet, at vi i dag er i stand til at analyserer de mest utrolige datamængder. Vi tror fuldt og fast på, at møder og håndterer vi disse udfordringer omkring databeskyttelse og ejerskab, ligger der i brugen af dataanalyser masser af ny viden og indsigt med et enormt udviklingspotentiale for life science, landbrug og fødevareproduktion i årene fremover.

Danmark og EU er utvivlsom på forkant med udviklingen i forhold til at opbygge Database systemer til indsamling, kontrol, udvikling og håndtering af disse data. Vi er 5-10 år forud for store fødevare producerende lande som f.eks. USA, Canada, Argentina, Chile og Brasilien, hvilket bestemt er en stor fordel for os, men samtidig også en forpligtelse. En forpligtelse til at tage udfordringen op, være modige og skabe viden, forståelse og indsigt til forretningsgrundlag, der medvirker til at opbygge en mere bæredygtig, langtidsholdbar og økonomisk velfunderet landbrugs- og fødevaresektor, – nationalt såvel som globalt. Vi ser kvalitetsdata og dataanalyser som en af grundelementerne i at nå disse udfordrende mål.

Vi ser frem til diskussioner omkring Big Data, bedre dataanalyser og insight management med studerende, kollegaer, samarbejdspartnere og ligesindede på IFAMA World Conference i Århus fra den 19. juni.