Big Data er en unik dansk mulighed


I denne kronik fra Berlingske Tidende beskriver Troels Østergaard Sørensen m.fl. mulighederne indenfor udnyttelse af Big Data, – eller på dansk, det ocean af data som i stigende grad opsamles i alle tænkelige brancher og som det 21. århundredes forrygende teknologiske udvikling muliggør kvalificerede analyser af. Tankesættet er herefter, at analyserne kan generere kreativitet og ny viden, indsigt, og forståelse med deraf følgende nye forretningsmuligheder og –modeller. Det er bestemt ikke uden grund, at kronikken omtaler potentialerne inden for udnyttelsen af Big Data som en unik mulighed for Danmark. Vi har en lang tradition for indsamling, lagring og udnyttelse af netop Data og der står fortsat stor respekt omkring sikkerheden, integriteten og udnyttelsen af disse Data.