Om CruCon


CruCon Analytics blev grundlagt i 2012 og i 2014 udvidede vi vores virke til Canada og Storbritannien.

Vi ser os selv som en virksomhed indenfor dataanalyse, insight management og beslutningsstøtte. CruCon Analytics lever og udvikles i krydsfeltet mellem teknologi og fødevaresektor. Dette gør det muligt for os at bidrage til at opdage endnu uudnyttede potentiale i sektoren ved at analysere og kombinere AgriBusiness data i hele værdikæden fra jord til bord. Vi mener, at fødevareindustrien potentielt kan forbedre produktiviteten ved at bruge Big Data til at optimere produktionen, reducere ressourceforbruget, øge fødevarekvalitet og -sikkerhed, -og samtidig forbedre sundheden for både mennesker og dyr.

Med afsæt i ovennævnte potentiale i den danske fødevaresektor er CruCon Analytics stiftet med den forestilling, at interessenter og beslutningstagere indenfor AgriBusiness, det være sig Pharma producenter, dyrlæger, grossister/distributører, landmænd, brancheorganisationer m.fl., har et ønske om at anvende adgangen til Data i bl.a. VetStat til at skabe et bedre overblik, viden og indsigt i denne sektor.

Med vores analyseprodukt, CruCon Analytics Suite ® (CAS), sker dette hurtigt og effektivt.

Brugeren skal således ikke selv foretage langsomme, tidskrævende og besværlige downloads fra VetStat eller bestille Data hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, men kan direkte i CAS foretage periode-, produkt-, produktgruppe-, geografisk eller andre valg og herefter få den totale dataanalyse og -mængde leveret, - grafisk eller i tabelform i den filtype brugeren ønsker, .pdf, .xls.etc.

CruCon Analytics Suite ® er således:

Data & AgriBusiness - Forenklet & Forældlet