Opdatering og Vedligeholdelse


Opdatering

CruCon Analytics' "Plug-and-Play" Veterinærmedicinforbrugsanalyser opdateres med forbrugsdata månedligt, mens dyrlæge- og bedriftsdata opdateres kvartalsvis. Gødnings- og Sprøjtemiddeldata opdateres årligt, typisk omkring 1. juni for sæsonen afsluttet i 3. kvartal året før.

Hvis du ikke har behov for månedlig opdatering af analyser, er der også mulighed for at tegne et kvartals- eller halvårsabonnement. Ved hver opdatering opdateres alle data, - dette således, at er der sket rettelser til tidligere måneders data, opdateres disse også.

Data opdateringsfrekvens er herefter:

  • Forbrugsdata (VetStat);Månedligt
  • Dyrlægedata (Autnr.);Kvartalsvis
  • Bedriftsdata (CHRnr.);Kvartalsvis
  • Gødnings- & Sprøjtemiddeldata; (Årligt)

 

Vedligeholdelse

Vi foretager løbende vedligeholdelse af alle vore datatabeller. Disse tabeller omfatter eksempelvis (udover de ovenfor nævnte):

  • Produkter
  • Priser
  • Pakninger
  • Varenumre etc.

Finder vi fejl i data, foretager vi det videre fornødne, dette også i samarbejde med de relevante dataleverandører, således, at data rettes og datakvaliteten sikres bedst muligt.