Resumé fra World Food Summit i København den 30. og 31. august 2018


Vi kom til konferencen med store forventning om at hæve ambitionsniveauet betydeligt for emner som dyrevelfærd, medicinforbrug, bæredygtighed og ressourcespild og vores forventninger blev indfriet med underskrivelsen af en bindende aftale mellem 10 lande om specifikke mål på hvert område. Vi ser det som en succes for konferencen, meget i tråd med de fremskridt, der er gjort på de to foregående konferencer i København.

Vi mener dog også, at der er behov for fortsat og betydelig fremdrift på alle områder, da problemstillinger omkring f.eks. antibiotikaresistens og madspild er virkelig påtrængende. I CruCon regi vil dette helt konkret udmønte sig i et intenst arbejde med den endelige markedsmodning af vores App til medicinforbrugsregistrering i produktionsdyrsbesætninger. Vi arbejder i øjeblikket med adskillige afgørende interessenter indenfor Landbrugs- og Fødevareklyngen i Danmark, men det internationale sigte i vores arbejde er fortsat intenst og målrettet. Dette bl.a. ved helt konkret at deltage i næste uges konference på Columbia Universitetet i New York, hvor temaerne er fuldstændig identiske med ovennævnte.