Veterinærmedicinforbrug


CruCon Analytics tilbyder "Plug-and-Play" Dataanalyser af Veterinærmedicinforbruget i Danmark siden år 2008. I tillæg hertil tilbydes også analyser af Gødnings- og Sprøjtemiddelforbruget fra og med sæsonen 2013/14.

Fra foråret 2017 forventer vi også at kunne tilbyde analyser for de øvrige Nordiske lande.

Analyserne er koncentreret om forbrugets fire ”kanaler”:

- Den producerende, Medicinal/Pharma virksomheden

- Den ordinerende, Dyrlægen/klinikken

- Den distribuerende, Apoteket/Veterinærudsalget

- Den konsumerende, Bedriften/Gårdejeren

For alle kanaler gælder, at vore analyser, grafiske såvel som i tabelform, rummer en lang række forskellige dimensioner, - herunder tidsangivelse (år og måned), markedsandele i mængde og omsætning, producent-, produkt- og produktgruppe samt geografiske specifikationer, pakninger, aktive stoffer etc.

Analyserne opdateres månedligt og der kan tegnes opdateringsabonnement på måneds, kvartals- eller halvårsbasis.

ApoteksDashboard analyserer fordeling af omsætning/forbrug i 2016 på forskellige dimensioner.

Apoteks-/Grossist Dashboard, der analyserer de enkelte veterinærapoteker/grossisters markedsandele opgjort som forbrugsomsætning i en række forskellige dimensioner. Der er dels en opgørelse over markedsandelenes udvikling over tid, men også den enkelte grossists markedsandel på et givet tidspunkt vises ved valg af specifikke perioder. Dashboardet viser endvidere forbrugets geografiske placering i Danmark samt en række totaltal og trendvisning øverst i Dashboardet. Der er endvidere en række ikonbaserede ”basisvalg” så som sprog, mængde-, beløb- eller pakningsangivelser til rådighed for brugeren.

ApoteksDashboard analyserer fordeling af omsætning/forbrug i 2016 på forskellige dimensioner.

Klik på billedet for stor visning.

ProducentDashboard analyserer fordeling af omsætning/forbrug i 2016 på forskellige dimensioner.

Klik på billedet for stor visning.

ProducentDashboard analyserer fordeling af omsætning/forbrug i 2016 på forskellige dimensioner.

Producent Dashboard, der analyserer de enkelte producenters markedsandele opgjort som forbrugsomsætning i en række forskellige dimensioner. Der er dels en opgørelse over markedsandelenes udvikling over tid, men også den enkelte producents markedsandel på et givet tidspunkt kan vises ved valg af specifikke perioder. Dashboardet kan endvidere vise forbrugets geografiske placering i Danmark med en samtidig visning af den ”markedskanal” man ønsker (Dyrlæge, Apotek eller Bedrift) samt hvilke produktgrupper forbrugsomsætningen kan fordeles på. Endelig vises en række totaltal og trendvisning øverst i Dashboardet, hvor der endvidere er en række ikonbaserede ”basisvalg” så som sprog, mængde-, beløb- eller pakningsangivelser til rådighed for brugeren.

Forbrugsscorecard i mængde og forbrugsomsætning pr. produkt og producent 2016 ift. 2015.

Forbrugsscorecard, der analyserer en Produkt Top10 på henholdsvis mængder (til venstre) og forbrugsomsætning (til højre). Begge visninger laver helårs sammenligninger på produkt mængder og omsætning og giver samtidig en procenttrend. Scorecardet giver endvidere en produktspecifikation (øverst) samt en producent specifikation herunder. 

Forbrugsscorecard i mængde og forbrugsomsætning pr. produkt og producent 2016 ift. 2015.

Klik på billedet for stor visning.

Forbrugsomsætningstabel pr. Dyrlæge for årene 2013 - 2016.

Klik på billedet for stor visning.

Forbrugsomsætningstabel pr. Dyrlæge for årene 2013 – 2016.

Forbrugsomsætningstabeller, analyserer forbruget i kr. opdelt på Veterinærmedicinmarkedets fire kanaler, - den producerende, den ordinerende, den distribuerende samt den konsumerende. I eksemplet ovenfor er det givet en specifikation af dyrlægerne beløbssorteret faldende. Specifikationen kan brugertilrettes med et væld af dimensionsvalg for yderligere raffinering af dataanalysen og markedsindsigten, herunder skift mellem beløbs-, mængde- og pakningsangivelse.

Forbrugsomsætningstabel pr. bedrift/landmand for årene 2014 – 2016.

Forbrugsomsætningstabeller, analyserer forbruget i kr. opdelt på Veterinærmedicinmarkedets fire kanaler, - den producerende, den ordinerende, den distribuerende samt den konsumerende. I eksemplet ovenfor er det givet en specifikation af bedrifterne beløbssorteret faldende. Specifikationen kan brugertilrettes med et væld af dimensionsvalg for yderligere raffinering af dataanalysen og markedsindsigten, herunder skift mellem beløbs-, mængde- og pakningsangivelse.

Forbrugsomsætningstabel pr. bedrift/landmand for årene 2014 – 2016.

Klik på billedet for stor visning.

Grafisk analyse af forbrugsomsætning på de 10 største produkter fordelt på de største dyrlæger i 2014 til 2016.

Klik på billedet for stor visning.

Grafisk analyse af forbrugsomsætning på de 10 største produkter fordelt på de største dyrlæger i 2014 til 2016.

Forbrugsomsætningsgrafer/visualiseringer, analyserer forbruget pr. produkt (Top 10) i kr. opdelt på Veterinærmedicinmarkedets fire kanaler, - den producerende, den ordinerende, den distribuerende samt den konsumerende. I eksemplet ovenfor er det givet en forbrugsspecifikation af dyrlægerne beløbssorteret faldende med samtidig angivelse af produktfordelingen. Specifikationen kan brugertilrettes med et væld af dimensionsvalg for yderligere raffinering af dataanalysen og markedsindsigten, herunder skift mellem beløbs-, mængde- og pakningsangivelse.

Benchmarking mellem to grupper af en nøgledimension, – i dette tilfælde Pharma Producenter for 2016.

Forbrugsomsætningsgrafer/visualiseringer, analyserer forbruget fordelt på to grupper i hvilken man frit kan vælge sammensætningen. I eksemplet er der tale om producenter, men gruppeenheden kunne være en hvilken som helst anden dimension f.eks. produkter, dyrlæger, bedrifter, landsdele eller lignende. Specifikationen kan yderligere brugertilrettes med et væld af dimensionsvalg for yderligere raffinering af dataanalysen og markedsindsigten, herunder skift mellem beløbs-, mængde- og pakningsangivelse.

Benchmarking mellem to grupper af en nøgledimension, - i dette tilfælde Pharma Producenter for 2016.

Klik på billedet for stor visning.